Kuntavaaleissa 2021 tulin valituksi
Tampereen kaupunginvaltuustoon 1240 äänellä.

1240 ääntä oli Tampereella suurin ensikertalaisen saama äänimäärä, neljänneksi eniten PS:n listoilla, 13. eniten kaupungissa sekä valtaisa yllätys myös itselleni. Se oli suurempi äänimäärä kuin yhdelläkään Tampereen vihreiden ja vasemmistoliiton ehdokkaalla — punavihreässä opiskelijakaupungissa.

Kiitän tästä upeasta tuloksesta jokaista flyereitani jakanutta, tienvarsikylttejäni kiinnitellyttä, kampanjaani rahallisesti tukenutta, tuttavilleen minua vinkannutta sekä tietysti jokaista äänensä antanutta: KIITOS!

Seuraavat vuodet tulen edistämään kampanjani aikana ja jo sitä ennen edustamaani linjaa Tampereen valtuustossa. Valtuustotoimintaani voit seurata ja kommentoida sosiaalisen median kanavissa sekä ottamalla minuun suoraan yhteyttä.

Jätän tämän sivun muistuttamaan sekä itseäni että äänestäjiäni niistä tavoitteista, joita olen luvannut valtuustossa edistää.

 

VAALITEEMANI
KUNTAVAALEISSA 2021
TAMPEREELLA

1. PERUSPALVELUT
ENSIN

 

Tamperelaisten peruspalveluihin on panostettava ja ne on asetettava toissijaisuuksien edelle. Laadukkaat peruspalvelut turvaavat niin lapsuutemme, aikuisuutemme kuin vanhuutemmekin.

2. ELINVOIMAINEN
KAUPUNKI

 

Tampereen on ylläpidettävä elinvoimaansa huolehtimalla julkisen talouden tasapainosta sekä edellytyksistä uuden hyvinvoinnin ja vaurauden luomiselle. Leipomatonta kakkua on mahdoton jakaa.

3. TOLKKUA
PÄÄTÖKSIIN

 

Edistetään järkiperusteista päätöksentekoa. Tuodaan päättäviin pöytiin realismia ideologioiden sijaan. Puhutaan asioista niin kuin ne ovat – suoraan ja reaktioita pelkäämättä.

 

MITÄ TEEMAT
KÄYTÄNNÖSSÄ
TARKOITTAVAT?

1. PERUSPALVELUT ENSIN

 

Terveydenhoito

 

Toimivan terveydenhuollon takaaminen on julkisen vallan tärkeimpiä tehtäviä. Panostus terveyteen on myös inhimillinen investointi tulevaisuuteen. Taataan tamperelaisille nopeampi pääsy terveydenhoidon, erikoissairaanhoidon ja mielenterveyspalveluiden piiriin.

 

Koulutus

 

Koulutus tarjoaa nuorille mahdollisuuksia. Turvataan laadukas ja politisoitumaton opetus. Koululaisilla on oltava jatkossakin liharuokavaihtoehto. Korkeakoulujemme on tuettava valmistuvien opiskelijoiden työllistymistä Tampereelle yhteistyössä paikallisten yritysten ja hallinnon kanssa.

 

Vanhukset

 

Järjestetään vanhuspalvelut vanhuksien ehdoilla. Mahdollistetaan jokaiselle vanhukselle omaan tilanteeseen sopivat ja laadukkaat palvelut – tarkoitti se sitten tuettua kotona asumista, palveluasumista tai laitoshoitoa. Pidetään nyt huolta niistä, jotka aiemmin huolehtivat meistä.

2. ELINVOIMAINEN KAUPUNKI

 

Talous

 

Terve taloudenpito edellyttää, ettei yhteisiä varoja tuhlata. Veronkorotukset ja velaksi eläminen eivät ole kestävää talouspolitiikkaa, vaan pois työnteon kannustimista ja kasvusta. Vähennetään byrokratiaa, tehostetaan hallintoa ja etsitään säästöjä toissijaisuuksista.

 

Yrittäjyys

 

Yksityinen sektori luo sen vaurauden, jota julkinen sektori jakaa. Ei kampiteta yrittäjiä veronkorotuksin, hyödynnetään hankinnoissa paikallista tuotantoa ja kuunnellaan yrittäjien tarpeita päätöksenteossa. Tehdään Tampereesta aidosti yrittäjäystävällinen kaupunki.

 

Liikenne

 

Stop autoilijoiden kuritukselle!
Kallistuvat parkkimaksut, ruuhkamaksut ja hankalat liikennejärjestelyt vaikeuttavat tamperelaisten elämiä, heikentävät yritysten menestymistä sekä vähentävät kaupungin vetovoimaisuutta. Ei ajeta autoilijoitamme naapurikuntien asiakkaiksi ja asukkaiksi.

3. TOLKKUA PÄÄTÖKSIIN

 

Ilmasto

 

Järkevämmän ilmastopolitiikan puolesta. Tampereen osuus globaaleista päästöistä on vain promillen sadasosia. Ei ajeta omaa tuotantoamme ahtaalle vain poseerauksen vuoksi. Tamperelaisen tehtaan alasajo on merkityksetöntä ilmastolle, muttei tehtaan työntekijöille tai taloudellemme.

 

 

Maahanmuutto

 

Haittamaahanmuuttoa ja segregaation ongelmia on torjuttava. Tampereen ei tule ottaa vastaan kiintiöpakolaisia. Laittomasti maassa oleville ei tule tarjota ylimääräisiä palveluita. Kotouttamispalvelut on pantava syyniin ja niiden rahoitus on sidottava mitattaviin tuloksiin: tulos tai ulos!

 

 

Realismi

 

Perustetaan päätöksentekomme faktoihin, tilastoihin ja analyyseihin – ei ideologiseen hapatukseen. Päätöksentekijät eivät voi sulkea silmiään ikäviltä tosiasioilta tai kieltäytyä puhumasta niistä. Valtuustoon tarvitaan tervettä kriittisyyttä ja rohkeutta ajaa realistisempaa politiikkaa.