Olen ehdolla Pirkanmaalla tammikuun aluevaaleissa 2022.

Tullessani kuntavaaleissa valituksi 1240 äänellä Tampereen valtuustoon, lupasin edistää asioiden tärkeysjärjestykseen palauttamista; että julkistaloutta hoidettaisiin vastuullisesti ja että säästöjä haettaisiin peruspalveluiden sijaan toissijaisuuksista.

Pirkanmaan aluevaltuusto tulee päättämään vuosittain kahdesta miljardista veroeurosta. Siksi tarve vastuulliselle taloudenpidolle ja menojen priorisoinnille on yhä olemassa. Uudesta aluetasosta ei saa muodostua byrokraattinen hallinto- ja menohimmeli, vaan tehokas suomalaisten terveyspalvelujen takaaja.

Olen ehdolla, jotta Pirkanmaan aluevaltuusto keskittyisi peruspalveluihin ja ongelmien ennaltaehkäisyyn sekä torjuisi aikeet veronkiristyksille.

Äänestä aluevaaleissa 2022
Ennakkoäänestys 12.—18.1.
Vaalipäivä 23.1.

VAALITEEMANI
ALUEVAALEISSA
PIRKANMAALLA

1. PERUSPALVELUT
ENSIN

 

Lakisääteiset sote- ja pelastuspalvelut on asetettava toissijaisten menojen edelle. Laadukkaat peruspalvelut turvaavat niin lapsuutemme, aikuisuutemme kuin vanhuutemmekin.

2. ONGELMIEN ENNALTAEHKÄISY

 

Mielenterveysongelmia, työkyvyttömyyttä ja vanhuuden vaivoja ennaltaehkäisemällä ehkäisemme paitsi inhimillistä kärsimystä, myös paisuneiden ongelmien myöhäisen korjaamisen kovaa hintaa.

3. EI VERON-
KIRISTYKSILLE

 

Uusi hallinnon ja päätöksenteon taso ei saa johtaa verotuksen kiristymiseen. Jos maakuntavero toteutuu, on muun verotuksen laskettava vähintäänkin samassa suhteessa.

 

MITÄ TEEMAT
KÄYTÄNNÖSSÄ
TARKOITTAVAT?

1. PERUSPALVELUT ENSIN

 

Terveydenhuolto

 

Toimivan terveydenhuollon takaaminen on julkisen vallan tärkeimpiä tehtäviä. Panostus terveyteen on myös inhimillinen investointi tulevaisuuteen. Taataan palvelujen laatu sekä nopeampi pääsy terveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon sekä vanhus- ja mielenterveyspalveluiden piiriin.

 

Pelastustoimi

 

Aluevaltuustot päättävät soten ohella myös pelastustoimesta. Pirkanmaa on Suomen toiseksi suurin ja yksi nopeimmin kasvavista maakunnista. Meidän on syytä säilyttää nykyinen paloasemaverkostomme ja tukea vapaapalokuntien tärkeää toimintaa. Turvallisuus ensin.

 

Laittomien palvelut

 

Laittomasti maassa oleskeleville ei tule tarjota ylimääräisiä sote-palveluita. Jos tarjoamme palveluitamme luvatta maassamme olevillekin, se kannustaa Suomeen suuntautuvaan laittomaan siirtolaisuuteen. Emme voi toimia koko maailman terveyskeskuksena.

2. ONGELMIEN ENNALTAEHKÄISY

 

Mielenterveys

 

Taataan pirkanmaalaisille nopeampi pääsy mielenterveyspalveluiden piiriin. Erityisesti nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet huolestuttavasti. Avun aikainen tarjoaminen ehkäisee näiden ongelmien kasautumista, niistä aiheutuvaa työkyvyttömyyttä sekä julkisia menoja.

 

Työkyvyttömyys

 

Suomessa on satojatuhansia tavalla tai toisella työkyvyttömyydestä kärsiviä. Työkyvyttömyyden ennaltaehkäisy erityisesti mielenterveysongelmiin sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin varhaisessa vaiheessa puuttumalla voidaan sekä edistää ihmisten terveyttä että vähentää ongelmien kuluja.

 

Vanhustenhoito

 

Järjestetään vanhuspalvelut vanhuksien ehdoilla. Mahdollistetaan jokaiselle vanhukselle omaan tilanteeseen sopivat ja laadukkaat palvelut – tarkoitti se sitten tuettua kotona asumista, palveluasumista tai laitoshoitoa. Pidetään nyt huolta niistä, jotka aiemmin huolehtivat meistä.

3. EI VERONKIRISTYKSILLE

 

Kulukuri

 

Soten rahoitus vaatii vyönkiristystä. Uusien aluevaltuustojen on pidättäydyttävä uusien ei-lakisääteisten palveluiden järjestämisestä, jotta välttämättömät peruspalvelut voidaan turvata. ”Maksuton ehkäisy” ja ”maksuttomat kuukautisvälineet” eivät ole maksuttomia julkiselle taloudelle.

 

 

Verotus

 

Mikäli uusi maakuntavero toteutuu, on muun verotuksen laskettava vähintäänkin
samassa suhteessa. Velkaantuvien kuntien, alueiden ja valtion ei tule hakea tasapainoa verotusta kullakin tasolla kiristämällä. Sote-uudistus ei saa johtaa kokonaisveroasteen kiristymiseen

 

 

Sote-uudistus

 

Sote-uudistuksen luvattiin tuovan ”leveämpien hartioiden” ja palveluiden keskittämisen myötä miljardien säästöt. Nyt luvatut säästöt ovatkin muuttuneet lisäkuluiksi. Sote-uudistuksen on lunastettava lupaus hallinnon purkamisesta ja palveluiden tehostumisesta.