10113-KERTAINEN KIITOS!

Kiitos Tampere, kiitos Pirkanmaa, kiitos kaikki perussuomalaisia tukeneet suomalaiset ympäri Suomen! Kiitos yli 10 000 henkilökohtaisesta äänestä ja valtaisasta luottamuksestanne sekä minuun että toveri Bergbomiin. Me teimme ehdokkaina parhaamme, mutta te teitte vaalituloksien vaalituloksen!

Upea lähteä luottamuksellanne rakentamaan sinivalkoisempaa Suomea!

JOAKIM VIGELIUS
EDUSKUNTAAN 2023

Olen ehdolla eduskuntaan Pirkanmaan vaalipiirissä numerolla 165. Minulle Suomen kansallinen etu ja suomalaisten hyvinvointi ovat etusijalla. Kärkiteemojani vaaleissa ovat suomalaisten peruspalvelujen priorisointi, talousrealismiin palaaminen velkavuosien jälkeen ja maahanmuuton järkevöittäminen kotimaatamme palvelevaksi.

Pirkanmaalla perussuomalaisten kannatus on kovassa nosteessa. PS:lle on Pirkanmaalla ennakoitu yli 20 prosentin kannatusta, mikä tarkoittaisi yhtä lisäpaikkaa. Mikäli äänestäjät lähtevät liikkeelle, perussuomalaisten vaalivoitto ja myös henkilökohtainen läpimenoni ovat enemmän kuin mahdollisia.

Muista siis äänestää.
Eduskuntavaalit käydään 2. huhtikuuta 2023.
Äänestää voit ennakkoon 22.-28. maaliskuuta ja vaalipäivänä 2. huhtikuuta.

VAALITEEMANI
EDUSKUNTAVAALEISSA

1.
PERUSPALVELUT ENSIN


Turvataan peruspalvelujen rahoitus. Suomalaisten koulutuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon, turvallisuuden sekä toimivan oikeuslaitoksen on mentävä aina toissijaisten ja turhien menojen edelle.

2.
TALOUSREALISMIN AIKA


Tasapainotetaan julkistaloutta priorisoimalla. Haetaan veronkorotusten sijaan säästöjä toissijaisesta, kuten maahanmuutosta, kotouttamisesta, kehitysavusta, poliitikoilta, julkishallinnosta ja Ylestä.

3.
MAAHANMUUTTO HALLINTAAN


Pelastetaan Suomi Ruotsin tieltä. Edellytetään tulijoilta itsensä elättämistä ja Suomeen sopeutumista. Tehostetaan laittomasti maassa oleskelevien palautuksia ja ulkomaalaisrikollisten karkotuksia.

MITÄ TEEMAT
KÄYTÄNNÖSSÄ
TARKOITTAVAT?

1. PERUSPALVELUT ENSIN

 

Hyvinvointi vaatii
hoivaa


Toimivan terveydenhuollon takaaminen on julkisen vallan tärkeimpiä tehtäviä. Panostus terveyteen on myös inhimillinen investointi tulevaisuuteen. Taataan palvelujen laatu sekä nopeampi pääsy terveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon sekä vanhus- ja mielenterveyspalveluiden piiriin.

 

Laadukas koulutus
on kilpailuetu


Laadukas koulutus on paitsi kilpailuetu, myös mahdollisuuksien tasa-arvon tae. Taataan koulurauha, kohtuulliset ryhmäkoot ja politisoitumaton opetus. Korkeakoulujen on ohjattava opiskelijoita tuottaville ja peruspalvelujen kannalta keskeisille aloille.

 

Turvataan
vanhuus


Järjestetään vanhuspalvelut vanhusten ehdoilla. Mahdollistetaan jokaiselle vanhukselle omaan tilanteeseen sopivat ja laadukkaat palvelut – tarkoitti se sitten tuettua kotona asumista, palveluasumista tai laitoshoitoa. Pidetään nyt huolta niistä, jotka aiemmin huolehtivat meistä.

2. TALOUSREALISMIN AIKA

 

Verotusta ei ole
varaa kiristää


Suomen kokonaisveroaste ei saa nousta. Verotuksen on kannustettava nykyistä enemmän työntekoon ja yrittämiseen. Suomi nousee työllä. Mitä enemmän työtä tekevälle ja yrittäjälle jää työnsä hedelmistä käteen, sitä parempi. Yrityksissä luodaan se vauraus, jota julkinen sektori jakaa.

 

Leikattavaa löytyy
toissijaisesta


Meidän on leikattava paitsi talouden tasapainottamiseksi, myös vähentääksemme verottamisen tarvetta. Kehitysapu, politiikka ja hallinto, Yle, puoluetuet, maahanmuutto ja kotouttaminen ovat tutkitusti myös suomalaisille mieluisimpia leikkauskohteita. Leikataan niistä.

 

Meistä ei ole koko
maailman maksumiehiksi


Uudet Suomelle epäedulliset ylikansalliset tulonsiirrot on torjuttava. Etelä-Euroopan tukipaketit, EU:n perussopimusten vastainen elpymispaketti, hiilinielukompensaatiot, ennallistamisasetukset ja vastaavat järjestelyt vain kaventavat taloudellista liikkumavaraamme.

3. MAAHANMUUTTO HALLINTAAN

 

Suomi ei ole lepokoti
eikä sosiaalitoimisto


Jokaiselta Suomeen tulijalta on edellytettävä työllistymistä, itsensä elättämistä ja lakiemme kunnioittamista. Meillä riittää huollettavia ja elätettäviä jo omasta takaa. Maahanmuuton on aina palveltava vastaanottavaa yhteiskuntaa ja sen etuja – ei aiheuttaa sille tarpeetonta lisärasitetta.

 

Rikollisille rangaistus
ja palautus kotimaahan


Rikoksesta on seurattava rangaistus ja epäonnistuneesta kotoutumisesta palautus. Väkivalta- ja seksuaalirikoksista on tuomittava nykyistä ankarammin. Ulkomaalaisten rikollisten karkotuksia, tuomioiden siirtoa ja laittomasti maassa oleskelevien palautuksia on tehostettava.

 

Poliisin ja rajavalvonnan
resurssit on turvattava


Maahanmuuton ongelmia, kuten jengiytymistä ja laitonta siirtolaisuutta ei voida torjua ilman panostuksia poliisiin ja rajavalvontaan. Suomen on varauduttava sisäisen turvallisuuden uhkiin kaduillamme ja ulkoisen turvallisuuden uhkiin rajoillamme. Sinisilmäisyyden aika on ohi.

MUISTA ÄÄNESTÄÄ.

Ylen vaalianalyysi 6.3.2023: yle.fi/a/74-20021162
Aamulehden vaalianalyysi 12.3.2023: aamulehti.fi/pirkanmaa/art-2000009366742.html
Aamulehden vaalianalyysi 12.3.2023: aamulehti.fi/pirkanmaa/art-2000009366742.html